Norsk handelsgruppe satser på ny norsk lov

Nye gambling-lov i Norge snart?.. eller?

Det er ikke slike handelsgrupper, men heldigvis har vi noen. Norsk bransjeforening for online spill (NBO) er ikke tilfreds med lotteriloven, de har bedt om en fullstendig gjennomgang av reglene knyttet til pengespillsektoren i sitt offisielle svar på statens foreslåtte nye lovgivning om pengespill på internett, hovedsakelig online kasinoer.

Ønsker å endre dagens monopol

Norsk Bransjeforening for Online Spill ytret seg om lovforslaget som søker å forene den eksisterende norske lotteriloven, spilleloven og totalisatorloven, samt å opprettholde Norsk Tipping og Norsk Rikstotos monopol i markedet, betyr ikke annet enn svært dårlige standarder for full beskyttelse og verdi for alle de norske kundene.

I innsendingen under konsultasjonsfasen sa NBO at hele kanaliseringsfrekvensen for øyeblikket er godt under 50%, med flertallet av norske online spillere som ikke er beskyttet av innenlandske (norske) forskrifter, dette er ikke bra og er selvsagt noe som fører til (eller kan føre til) store problemer med pengespill, dette er noe som har mer enn doblet mellom 2013 og 2021. Så det virkelig på tide å ta tak i dette.

Ønsker lisens og skatt

NBO går sterkt frem for å få en skikkelig lisensieringsmodell på plass for private bedrifter (og som selvsagt reguleres av norske myndigheter). Videre ønsker de også en helhetlig skattesats på ca 15%, som de mener vil være bra og resultere i en forventet men stabil kanaliseringsgrad på ca 95%. Dette vil uten tvil også generere ytterligere skatteinntekter til samfunnet; over 1 milliard kroner som staten kan dele ut på samme måte som monopolkongen; Norsk Tipping.

Gamblinglisenser bør være tilgjengelig for slike private selskaper som eksisterer i dag. Slike selskaper som oppfyller strenge og regulerte kriterier og som er underlagt en streng linje hva angår ansvarlig spill som holder mål, bør få lov til å få tillatelse i Norge. Og ikke minst, det bør innføres et verktøy for selvekskludering som ikke har noen hull, men som dekker alle operatører. Alle private lisensierte operatører må også holdes ansvarlig for å kunne gjøre rede for kundenes tilgjengelige midler, dette for å oppdage kriminaliter/hvitvasking av penger og ikke minst; for å forhindre at spillere bruker lån eller annen kreditt for å finansiere gamblingen sin. Kort sagt, for å beskytte spillerne fullt ut.

Nabolandenes suksess

NBO siterte tilsynelatende suksesshistorier de siste årene i nabolandet Danmark og Sverige, som begge har åpnet markedene sine for private spilloperatører, dette har kun vist svært positive sider og det har ført til streng og full kontroll over spillselskapene.

”I Danmark introduserte de lisensmodellen sin i 2012. Med en skattesats på 20% har de nådd en kanaliseringsgrad på 91%,” -NBO.

Under NBOs lanseringsseminar i 2019 konkluderte den daværende direktøren Birgitte Sand fra den danske spillmyndigheten at omreguleringen var vellykket både for problemgambling, kanalisering og skatteinntekter.

NBO la også til at forbudet mot TV-annonser med utenlandske gamblingoperatører rett og slett fører til at annonser blir plassert på digitale kanaler med mindre tilsyn. Det la til at markedsføringsutgiftene faktisk har redusert i Sverige siden landet introduserte sitt åpne marked.

Norge varslet utkastet til lov om lovgivning til EU-kommisjonen i august etter å ha startet en konsultasjonsprosess i juni 2020.

For tiden holder de to statlige selskapene Norsk Tipping og Norsk Rikstoto (som vanlig) monopol i Norge, med full enerett til å tilby pengespill med høy omsetning, høye premier eller utgjør den største risikoen for å forårsake pengespillrelaterte problemer.

Den nye reviderte loven fastslår at disse operatørene vil være underlagt streng offentlig kontroll og må overholde kravene i lisensene. Disse inkluderer å ha på plass ansvarlige spilltiltak og metoder for å bekjempe gamblingrelaterte forbrytelser.

Ideelle organisasjoner vil også kunne tilby spill med lav omsetning og premier av liten verdi til spillere i landet. I mellomtiden vil et eksisterende forbud mot betalingsoverføring for innskudd eller gevinster knyttet til pengespill som tilbys av operatører uten tillatelse i Norge forbli på plass, og det samme vil en bestemmelse om at en prosentandel av fortjenesten fra juridiske spill skal gå til ideelle organisasjoner.

Når det gjelder markedsføring, heter det i loven at markedsføring av lovlige spill vil være tillatt i begrenset grad, men operatører må sørge for at disse annonsene presenteres på en sikker og ansvarlig måte.

«Den foreslåtte handlingen tar sikte på å forhindre spillproblemer og andre negative konsekvenser av pengespill, og å sikre at slike spill foregår på en forsvarlig måte,» forklarte lovgivningen. “Dette tilsvarer hovedmålene i norsk pengepolitikk, som er å forhindre problematisk spillaktivitet og beskytte sårbare spillere, forhindre kriminalitet og forhindre privat fortjeneste fra å spille.

«Loven vil harmonisere lovgivningen som gjelder for pengesektoren i Norge, og vil gi en mer sammenhengende og systematisk tilnærming til risikovurdering, håndheving og sanksjoner som gjelder sektoren.»

Konsultasjonsprosessen ble avsluttet 29. september 2020, og den norske spillregulatoren Lotteri- og stiftelsestilsynet (Lotteritilsynet) har allerede kommet ut til støtte for det foreslåtte nye rammeverket. Imidlertid krevde det strengere restriksjoner rundt spillet, og foreslo at alle former for gambling ville være begrenset til registrerte spillere, noe det sa ville sikre større tilsyn med kundeaktivitet. Dette vil igjen hjelpe Norsk Tipping og Risktoto å gripe inn dersom noen kunde viser tegn til usunn oppførsel, heter det.

Kommenter gjerne om dette!